Wprowadzone przez

Użyteczni idioci w akcji – „chinski wirus wuhan”

Użyteczni idioci  w akcji – „chiński wirus Wuhan”. Z cyklu: ” S- 179 , 52 stan z prawami dla mniejszości”., dr J.Jaśkowski Motto; 100% społeczeństwa w Polsce posiadło umiejętność czytania i pisania , 98% nie wie zupełnie w jakim celu. Ale nam się narobiło, od razu w  Nowym Roku. Już nie wspomnę o kolejnych podwyżkach […]

Korepetycje dla starających się o zieloną kartę do USA. Historia ostatnich 3 pokoleń w pigułce. Z cyklu; „S-183, 52 stan z prawami dla tubylców”. dr J.Jaśkowski Motto: Propaganda polityczna, to sztuka czynienia innych nielubianymi wrogami. Henri Tissot. Za co nie lubię Polaków?  Ponieważ zdrajców i renegatów biorą za bohaterów i stawiają im pomniki”. Katarzyna II […]

Niepodległość i jej skutki

“Nie karze się tego kto zabija ustami, ani też nie łupi się tego, który zabija językiem “                        Tajna Historia Mongołów. PIW, Warszawa 2005.     Z okazji “Święta Niepodległości” w prasie pojawiło się masę artykułów na ten temat.    Niestety publikacje te  posiadają, pomimo podawania licznych szczegółów, pewien “pempkocentryzm”  tzn. wszystko obraca […]

Zapomniany wybawca Augustyn Ufik

Kiosk – historia08:23 / Gość Niedzielny, Przemysław KucharczakZapomniany wybawcaŚląscy mężczyźni jechali też w bydlęcych wagonach w drugą stronę: do pracy w kopalniach Kazachstanu i Syberii Podporucznik Ludowego Wojska Polskiego ocalił w 1945 roku kilkudziesięciu mężczyzn spod Lublińca na Górnym Śląsku. Gdyby spóźnił się o jeden dzień, Sowieci wywieźliby ich na białe niedźwiedzie. Podporucznik nazywał się Augustyn […]

Sowieckie represje wobec Polaków przed 1939

Sowieckie represje wobec PolakówJan Maria Jackowskhttp://www.videofact.com/mark/represje/Sov_represjePolakow.html Mimo cenzury „politycznej poprawności” do opinii publicznej dociera coraz więcej informacji o ludobójstwie dokonanym na Polakach przez Ukraińców w okresie II wojny światowej. Jednak nadal rozstrzelanie przez NKWD 111 091 Polaków w latach 1937-1938 jest mało znane i z trudem ujawniane. A przecież ludobójstwo to, a także znacznie bardziej znany mord […]

Prześladowania obywateli polskich – Humer

Prześladowanie obywateli polskich. W obozie kontrolno – filtracyjnym i w obozie jenieckim nr 388 NKWD w Stalinogorsku, działala  w latach 1945 – 1950 , specjalna eksperymentalna, super tajna, jednostka NKWD , pod dowództwem pułkownika Władimira Rusakowa. Jednostka ta zajmowała się eksperymentowaniem z technikami zwanymi ogólnie “praniem mózgu”.Poniższe opracowanie   dotyczy następujących Polaków  – więźniów  wspomnianego łagru :  […]

Dlaczego płacimy ubekom za ich zbrodnie

Dlaczego płacimy ubekom za ich zbrodnie?Autor:  Leszek Żebrowski20.10.2008. Po 1989 r. jednym z głównych problemów państwa polskiego, mozolnie odzyskującego niepodległość,była kwestia, co zrobić z najbardziej rażącymi pozostałościami PRL. Dotyczyło to przede wszystkim PZPR – partii politycznej, sprawującej nieprzerwanie (1944-1989) dyktaturę z nadania wrogiego mocarstwa,jakim był Związek Sowiecki, oraz tajnych służb (cywilnych i wojskowych), które były tej […]

Powstania Śląskie Rok 1984 Orwella

Powstania Śląskie Zbliża się kolejna rocznica III Powstania Śląskiego. Tak, już minęło 88 lat,  jak nasi Rodacy krwawili w imię międzynarodowej zmowy. Jak zwykle takie “Polskie” rocznice są, w imię globalizmu, pomijane milczeniem, chociaż na ustach wszystkich posłów “telewizyjnych” zawsze słyszymy słowa, że naród bez tradycji i historii szybko ginie. Zamiast więc rzetelnej wiedzy i […]

Ks Isakowicz – Zalewski

Ksiądz Isakowicz -Zalewski spotkanie w Muzeum „Sybir pro memento” w Gdańsku Sala przygotoewana na ok. 100 osób pękała w szwach. Jak policzyli organizatorzy zmieściło się ponad 130 osób. wielu stało pod ścianą. Wyróżnaiła się liczna grupa Ormian.