Hymn Polski Podziemnej

Naprzód do boju żołnierze
Polski Podziemnej. Za broń!
Boska potęga nas strzeże,
Woła do boju was dzwon.

Godzina pomsty wybija
Za zbrodnie, mękę i krew.
Do broni! Jezus Maryja!
Żołnierski woła nas zew!
Do broni! Jezus Maryja!
Żołnierski woła nas zew!

Zorza wolności się pali
Nad Polską idących lat.
Moc nasza przemoc powali,
Nowy dziś rodzi się świat.

Godzina pomsty wybija
Za zbrodnie, mękę i krew.
Do broni! Jezus Maryja!
Żołnierski woła nas zew!
Do broni! Jezus Maryja!
Żołnierski woła nas zew!

Za Naszą Wolność i Waszą,
Bracia, chwytamy za miecz.
Śmierć ani trud nas nie straszą,
Zwycięski Orle nasz, leć!

Godzina pomsty wybija
Za zbrodnie, mękę i krew.
Do broni! Jezus Maryja!
Żołnierski woła nas zew!
Do broni! Jezus Maryja!
Żołnierski woła nas zew!