Sprawa “Białych” Kozaków-   ludobójstwo po wojnie.

    22 czerwca 1941 roku, Niemcy rozpoczęły realizację planu “Barbarossa”.  Już 12 lipca 1941 roku feldmarszałek von Reichenau wystosował memoriał do Szefa OKW  gen, Keitla z propozycją uruchomienia zaciągu ochotniczego Kozaków do armii niemieckiej. Propozycja spotkała się z chłodnym przyjęciem, a sam Hitler wyraził opinię,  że “ wygramy tę wojnę bez Kozaków”. Jednakże już w 1942 roku zmuszony był zmienić  zdanie: rozpoczęto wcielanie Kozaków do jednostek tzw. HIWISÓW – czyli ochotników pomagających Wermachtowi – ale bez broni: kierowców, kucharzy, zaopatrzeniowców. Himmler rozpoczął formowanie jednostek policyjnych z Kozaków.

    Przełom w sprawie stanowił dekret ministra ds. zajętych terytoriów na wschodzie Alfreda `Rosenberga,  w którym uznał on Kozaków za potomków germańskich Gotów. – co umożliwiło zaciąg do formacji bojowych – głównie SS i policji, ale również i Wermachtu. Kozacy walczyli po stronie niemieckiej dzielnie. Na czele ruchu kozackiego stanął generał Piotr Krasow, znany z  wojny domowej w Rosji, szef armii kozackiej. Gen Krasowa wsparli  atamani Skura i Naumienko – również weterani z Rosji przedrewolucyjnej i armii ochotniczych  z czasów wojny domowej. Podczas Konferencji Jałtańskiej “ wielka trójka” postanowiła, na wniosek Stalina, że “obywatele  państw okupowanych walczący przeciwko aliantom zastaną wydani tym państwom w celu osądzenia ich za popełnione zbrodnie” [ pomimo, że zbrodni jeszcze nie udowodniono planowano ludobójstwo].

    Był to wyrok śmierci nie tylko dla Kozaków, ale i dla niemieckich organizatorów legionów kozackich. Godzi się wspomnieć w tym  kontekście generała von Pannwitza,  generała Rittera von Niedermayera, płk von der Roppa i płk  hrabiego Schenk von Stauffenberga – późniejszego zamachowca na Hitlera. Hitler obiecał  Kozakom w 1943roku, utworzenie własnego państwa  między Rijeką  a Triestem czyli na terenie dzisiejszej Chorwacji  i Włoch.  Półki kozackie przerzucone do Jugosławi  zwalczały partyzantkę titowską i komunistyczną – włoską .

    Z chwilą zakończenia wojny w Europie rozpoczęła  się Kozacka tragedia.  Najlepiej wyszli z tej opresji ci Kozacy, którzy z armią gen. Własowa otrzymali azyl w księstwie Lichtenstein. Było to jednak niecałe 2 % kozackich kombatantów.

    Los pozostałych był okrutny.   Krasow i starzy tzn. carscy generałowie  kozaccy zostali wydani przez armię amerykańską [ chodzi tutaj o armię Patona]  rosyjskiemu NKWD. Po procesie w Moskwie  i strasznych torturach , zostali powieszeni za potylicę na hakach rzeźnickich w więzieniach na Butyrkach i Łubiance.  Gen Panwitza i Niedermayera powieszono “litościwie” na zwyczajnej szubienicy.

10 dywizja brytyjska hindusko – gurkowska wraz z plutonem ANZAK -ów [ czyli jednostek australijsko – nowozelandzkich] – wszyscy pod komendą brytyjską i brytyjską kadrą oficerską, wzięli udział w egzekucji 12 500 żołnierzy kozackich uchodźców  w rejonie  tzw. Zielonej Groty, na terenie Jugosławi. Kozacy ci, głownie były to kobiety i dzieci, [ żołnierzy – mężczyzn było nie więcej aniżeli 470]  mieli być wydani ZSRR – NKWD. Sowieci nie zadali sobie nawet trudu by wywieźć ich ciężarówkami. Na miejscu przekazania rozstawili kilka karabinów maszynowych i zaczęli strzelać do stojących na placu przed grotą  ludzi. Ludzi w panice zaczęli uciekać  w stronę stojących na uboczu Brytyjczyków. I tragedia powtórzyła się. Ku zaskoczeniu uciekających,  Anglicy otworzyli również ogień z karabinów maszynowych, zabijając wiele osób.

    Prawdą jest również to, że niektórzy żołnierze brytyjscy, widząc co się dzieje,  otworzyli ogień,  nie do kozaków, ale do strzelających NKWD-stów.  Nie zmienia to jednak faktu uczestnictwa armii brytyjskiej w masakrze cywilnej ludności kozackiej

    Drugi podobny akt ludobójstwa miał miejsce na terenie Austrii, która była  w tym okresie okupowana przez wojska sowieckie.  Tutaj również doszło do masakry Kozaków w tym kobiet i dzieci. Kozacy, byli przewiezieni  przez Amerykanów, z 7 dywizji pancernej  w rejon Well, gdzie miano ich przekazać Rosjanom. Jak zwykle w takich przypadkach Kozaków oszukano, mówiąc, że mają być przewiezieni do innego obozu, będącego  pod zarządem brytyjskim. Dopiero na miejscu okazało się, że czeka na nich oddział NKWD pod komendą majora Łukina. Jeden z dowódców kozackich,  płk Girej Chan rzucił się z gołymi rękami na amerykańskiego kpt Clarke,a , a ten zastrzelił go z rewolweru.  Wtedy doszło do ogólnej strzelaniny.  Kozacy w liczbie ok. 1000 rzucili się na amerykanów.  W tym momencie Rosjanie zaczęli do nich strzelać od tyłu w plecy. Amerykanie również otworzyli ogień z karabinów maszynowych.

Wszyscy Kozacy zginęli,  w tym 225 kobiet i dzieci.

    Podobnie Anglicy likwidowali oddziały kozackie w okolicach  Raweny. Piloci angielscy strzelali do uciekających po górach, kobiet i dzieci tak samo jak niemieccy w 1939r. do Polaków.

    W sumie podczas “ akcji” wydawania  Kozaków  “pod nóż”  Sowietom , zginęło w osiemnastu “zbrojnych” incydentach , jak to eufemistycznie  określiły władze amerykańskie , w specjalnym raporcie dla Prezydenta USA 450 kozackich żołnierzy i 130 kobiet i dzieci.  Jest to liczba skrajnie zaniżona.  Biorąc łącznie wszystkich zamordowanych Kozaków to śmiertelność wynosiła 95%  czyli ok. 85 000  ludzi – rozstrzelanych, zamordowanych w śledztwach, powiezionych na Sybir do obozów pozostających w nadzorze GULAG-u
dr Jerzy Jaśkowski

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *