Wprowadzone przez

Ludobójstwo – sprawa Białych Kozaków

Sprawa “Białych” Kozaków-   ludobójstwo po wojnie.     22 czerwca 1941 roku, Niemcy rozpoczęły realizację planu “Barbarossa”.  Już 12 lipca 1941 roku feldmarszałek von Reichenau wystosował memoriał do Szefa OKW  gen, Keitla z propozycją uruchomienia zaciągu ochotniczego Kozaków do armii niemieckiej. Propozycja spotkała się z chłodnym przyjęciem, a sam Hitler wyraził opinię,  że “ wygramy tę […]

Deportacje – prześladowania polskich obywateli

Prześladowanie obywateli polskich. W obozie kontrolno – filtracyjnym i w obozie jenieckim nr 388 NKWD w Stalinogorsku, działala  w latach 1945 – 1950 , specjalna eksperymentalna, super tajna, jednostka NKWD , pod dowództwem pułkownika Władimira Rusakowa. Jednostka ta zajmowała się eksperymentowaniem z technikami zwanymi ogólnie “praniem mózgu”. Poniższe opracowanie   dotyczy następujących Polaków  – więźniów  wspomnianego łagru […]

Koniuchy – ludobójstwo

Zbrodnia w Koniuchach, 29 stycznia 1944 r.Nie tylko Bielscy…        Leszek Żebrowski Od zbrodni, popełnionej w Koniuchach przez „partyzantkę sowiecką” na polskiej ludności cywilnej, mija właśnie 65 lat. Śledztwo Instytutu Pamięci Narodowej, wszczęte w 2001 r. na wniosek Kongresu Polonii Kanadyjskiej, który załączył bardzo obszerną dokumentację, wskazującą na sprawców i przebieg zbrodni (zob. http://www.kpk-toronto.org/viewpoints/KONIUCHY_MASSACRE_rev.pdf), toczy się […]

Sowieckie represje Polaków – deportacje

Sowieckie represje wobec Polaków – deportacje Jan Maria Jackowsk rozszerzył Jerzy Jaśkowskihttp://www.videofact.com/mark/represje/Sov_represjePolakow.html Mimo cenzury „politycznej poprawności” do opinii publicznej dociera coraz więcej informacji o ludobójstwie dokonanym na Polakach przez Ukraińców w okresie II wojny światowej. Jednak nadal rozstrzelanie przez NKWD 111 091 Polaków w latach 1937-1938 jest mało znane i z trudem ujawniane. A przecież ludobójstwo to, […]

Sowieckie represje – deportacje

Sowieckie represje wobec Polaków na podstawie art. Jana Marii jackowskiego rozszerzył Jerzy jaśkowskihttp://www.videofact.com/mark/represje/Sov_represjePolakow.html Mimo cenzury „politycznej poprawności” do opinii publicznej dociera coraz więcej informacji o ludobójstwie dokonanym na Polakach przez Ukraińców w okresie II wojny światowej. Jednak nadal rozstrzelanie przez NKWD 111 091 Polaków w latach 1937-1938 jest mało znane i z trudem ujawniane. A przecież […]

O POLSKOŚĆ ŚLĄSKA

Kto zawojuje przestrzeń kulturową Śląska        Niemieckie pieniądze stanowią dzisiaj znaczny procent finansowania różnego rodzaju inicjatyw i badań na Śląsku. Ze względu tylko na samą dystrybucję kapitału można powiedzieć, że dla Niemców najważniejszym celem jest zdobycie Ziem Zachodnich. Chodzi także o zdobywanie przestrzeni kulturowej metodami niewojennymi. O stymulowanie tonu myślenia mniejszościowego, które stawia na nadawanie szczególnego znaczenia […]

Białe myszki – eksperymenty medyczne

Historia Gdańskiej Rodziny RothPochodząca ze Szkocji rodzina Roth zaliczała się do gdańskiego patrycjatu. W okresie międzywojennym  np. Heinrich Roth był profesorem Politechniki Gdańskiej. W 1842 roku Johannes Karl Roth uzyskał tytuł honorowego obywatela  Miasta Gdańsk. W Katedrze Gdańskiej znajduje się grobowiec rodzinny Familli Roth.Poszczególni członkowie rodu zajmowali się bankowością np. byli właścicielami Brytyjsko – Polskiego Banku […]

Listy z Syberii 1863

„Człowiek jest surowym materyałem, z którego wychowanie albo arcydzieło, albo potwora zrobić może. Przyjemnie jest mi wiedzieć, że czujesz ważność tych zatrudnień. Gdybyż się tak wszędzie działo, to wpłynęłoby to na szczęście rodzin, a przez rodziny na Naród” (List z 6 maja 1864 r.)Rady z Syberii        W roku wybuchu Powstania Styczniowego warszawski kupiec Leon […]

Duch dziejów Polski

Antoni Chołoniecki Duch dziejów Polski Wydanie drugie przejrzane i rozszerzone Kraków 1916 r. nakładem towarzystwa imienia Stefana Buszczyńskiego Kraków Basztowa 17. Cena 6 koron (4 marki) Drukarnia Narodowa w Krakowie.*Pamięci Stefana Buszczyńskiego, autora „Upadku Europy” *Żeby wskrzesić naród, trzeba wynaleźć jego utracone jestestwo, z bacznym względem na modyfikacje, któremi je czas zmienił i przekształcił.Nie improwizujemy […]

Dwie konspiracje Harcerskie – Grzegorz Baziur IPN

System Grzegorz Baziur, OBEP IPN Kraków DWIE KONSPIRACJE HARCERSKIE Historia polskiego ruchu harcerskiego w XX wieku była tak burzliwa, jak burzliwe były dzieje Polski w tym okresie.Pierwsze drużyny skautowe powstały podczas zaborów, a ich organizatorami w Galicji byli: Andrzej Małkowski, Olga Drahonowska-Małkowska, ks. Jan Mauersberger, Tadeusz Strumiłło i wielu innych instruktorów. W latach 1912-1914 polskie […]