Historia Gdańskiej Rodziny Roth

Pochodząca ze Szkocji rodzina Roth zaliczała się do gdańskiego patrycjatu. W okresie międzywojennym  np. Heinrich Roth był profesorem Politechniki Gdańskiej.

W 1842 roku Johannes Karl Roth uzyskał tytuł honorowego obywatela  Miasta Gdańsk. W Katedrze Gdańskiej znajduje się grobowiec rodzinny Familli Roth.

Poszczególni członkowie rodu zajmowali się bankowością np. byli właścicielami Brytyjsko – Polskiego Banku Handlowego z siedzibą w Gdańsk, oraz współwłaścicielami poznańskiego bankuKwilecki, Potocki i Spółka, z filiami we Lwowie, Równem, Tarnopolu i Stanisławowie [obecnie Iwano -Frankońsk]. ponadto posiadali udział w firmie Baron Liebig i Spółka mającej ogromne areały  ziemi w większości przedwojennych województwach Polski.

Opracowana przez Adama Moszyńskiego Lista Katyńska w trzeciej części pt.: “Obóz  w Starobielsku” – zawiera nazwiska trzech członków rodu zamordowanych przez NKWD w Rosji : Eugeniusz Roth, Konstantego Roth i Wiktora Roth. Wszyscy byli przedwojennymi ziemianami.

Piort Roth urodzony  w 1909 roku w Żółkwi, koło Lwowa, został zaaresztowany przez NKWD w styczniu 1945r. i po długotrwałym śledztwie skazany z paragrafu 58 [spisek antysocjalistyczny] na 25 lat łagru o zaostrzonym rygorze.

Był więziony początkowo na posterunku milicji we Lwowie przy ul. Potockiego, następnie w “słynnym” więzieniu o potocznej nazwie “Krwawe Brygidki” wreszcie został zesłany do kopalni złota w Adanie gdzie zmarł prawdopodobnie na gruźlice ok. 1947r.
Jego żonę, Marię Roth zesłano, bez wyroku sądowego, na tzw “wolną zsyłkę” do Niedźwiecka za uralem. Ich syn, Tadeusz, Jerzy Roth, został także  w styczniu 1945 roku aresztowany i uwięziony w tym samym posterunku milicji we Lwowie. Następnie już jako “wróg ludu pracującego miast i wsi” zgodnie z rozkazem I oficera  osławionej Informacji Wojskowej [córki GRU] , przy sztabie Dowództwa Wojsk Lotniczych został  w 1954roku skierowany na przymusowe tajne eksperymenty medyczne o znaczeni specjalnym.

T.J.Roth został dołączony do grupy zwanej “białymi myszkami” na której to grupie testowano także tajne preparaty farmakologiczne o znaczeniu specjalnym w ramach tajnej umowy międzypaństwowej polsko – radzieckiej nr 867 .

Eksperymenty te doprowadziły, tak jak i inne Białe Myszki do przedwczesnej śmierci.

Jego żona, Irena z domu Stambrowska, wywodząca się z ziemiaństwa litewskiego była także prześladowana przez UB i SB [służby bezpieczeństwa]  w Gdańsku w latach 1950 i 1960r.

Ojciec p.Ireny Roth -Stambrowskiej – Władysław Stambrowski urodzony w 1909 r figuruje w rejestrze Represjonowanych  tom VII pt ;” Uwięzieni w Stalinogorsku” w rozdziale 6. Internowani przywiezieni do PEŁ nr 283 transportem z Wilna [ str. 336].

Po ucieczce z łagru do Gdańska, również i on skierowany został przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego na przymusowe tajne eksperymenty medyczne o znaczeniu specjalnym w ramach umowy międzypaństwowej polsko – radzieckiej nr 867.

Także i w tym przypadku eksperymenty doprowadziły do śmierci.

Jego córka Irena Roth była kilkakrotnie skierowywana na sesje eksperymentalne pseudomedyczne przez władze w ramach programu “ resocjalizacja elementu obcego klasowo”. Eksperymenty te w znacznym stopniu pogorszyły jej stan zdrowia .

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *