• 1763

  Płk J.Masłow w myśl ukazu Katarzyny II przekracza granice Rzeczpospolitej i uprowadza z Wietki i jej okolic ok. 20 tys. Staroobrzędowców, których osiedlono w dolinach Ałtaju

 • 1764

  Zawiązanie konfederacji barskiej, skierowanej przeciwko planom podporządkowania się Rosji

  1764

 • 1772

  Deportacja ok. 10 tys. Konfederatów w głąb Rosji, z czego połowa trafiła do wojskowych garnizonów, m.in. Zachodniej Syberii

 • 1789

  Pierwsze wydanie pamiętnika K. L. Chojeckiego, uczestnika konfederacji, wcielonego do wojsk carskich, walczących na Syberii i w Kazachstanie; pierwszy Polak piszący o Kazachach

  1789

 • 1781, 1796

  Amnestie carskie zezwalające konfederatom-zesłańcom na powrót do kraju

 • 1824

  W wyniku procesu „Czarnych Braci” z Kroż W. Iwaszkiewicz, J. Witkiewicz i A. Pieślak trafiają na zesłanie do Kazachstanu

  1824

 • 1824

  Na „linię orenburską” przybywają T. Zan, A. Suzin i J. Czeczot skazani w procesie filaretów wileńskich

 • 1829

  J. Witkiewicz jako tłumacz bierze udział w ekspedycji A. Humboldta do Azji Środkowej

  1829

 • 1830-1831

  Powstanie Listopadowe – liczba Polaków na „linii orenburskiej” przekroczyła 1 500 zesłańców – żołnierzy

 • 1831

  T. Zan zakłada w Orenburgu muzeum krajoznawczo-historyczne z działem etnograficznym

  1831

 • 1832-1833

  Spisek omski – aresztowano 464 Polaków, a kilku z nich straciło życie

 • 1834

  A. Suzin odwiedza obóz Baj-Muhameda nad rzeką Utwa (relacja z wesela kazachskiego)

  1834

 • 1839

  Muzeum w Orenburgu przejmuje dominikanin M. Zielonka

 • 1842

  A. Węgrzynowski zostaje członkiem Orenburskiej Komisji Granicznej, a następnie kierownikiem jednej z pierwszych szkół dla kazachskich dzieci

  1842

 • 1843-1847

  Podróże A. Januszkiewicza i W. Iwaszkiewicza w iszyńskie stepy, góry Targabataj oraz do Siedmiorzecza (także w ramach ekspedycji rosyjskich)

 • 1844

  Z inicjatywy ks. Zielonki w Orenburgu powstaje pierwsza katolicka świątynia w Azji Środkowej

  1844

 • 1848

  Wiosna Ludów – kolejni spiskowcy, m. in. Z. Sierakowski i Sz. Tokarzewski trafiają do twierdzy w Ust’-Kamienogorsku, Semipałatyńsku i Omsku

 • 1848/49-1851

  Ekspedycje Aralska i Karatuska, w której biorą udział Polacy: malarz-geograf B. Zalewski, geolog L. Turno

  1848/49-1851

 • 1851-1863

  Karol Gutkowski, przyjaciel Cz. Walichanowa, naczelnikiem Obywatelskiego Zarządu Kazachów Syberyjskich

 • 1861

  W Paryżu ukazuje się La vie des steppes Kirghizes B. Zalewskiego

  1861

 • 1862

  A. Koziełł-Poklewski, przemysłowiec i działacz gospodarczy, funduje dla polskich zeslańców kościół w Omsku, prowadzi poszukiwania rud metali w okolicach Wiernego, zakłada linie kolejowe

 • 1863-1866

  Ponad 10 tys. uczestników Powstania Styczniowego zostaje zesłanych na Syberię Zachodnią

  1863-1866

 • 1867

  S. Baranowski, geograf i wynalazca, zostaje kuratorem szkół w Zachodniej Syberii; projektuje linie kolejową z Orenburga do Samarkandy

 • 1870

  B. Szwarce przyba jako więzień do osady Wiernyj, gdzie zawiera znajomości z akynem Czałtabajem

  1870

 • 1872-1883

  Działacz konspiracyjny, pułkownik-inżynier Jan Koziełł-Poklewski uruchamia żegluge na rzece Ili, później – także zakład kamieniarski w Kuldży

 • 1881-1886

  Działacz rewolucyjny J. Witort podczas odbywania kary w Semipalatyńsku i Ust’-Kamienogorsku prowadzi badania nad rodziną i obyczajami kazachskimi

  1881-1886

 • 1882

  J. Sienczykowski zakłada pierwsze apteki na terenie Siedmiorzecza

 • 1882-1887

  Zesłaniec polityczny S. Gross prowadzi badania nad prawem zwyczajowym Kazachów, zakłada w Semipałatyńsku muzeum i bibliotekę, z której korzystał poeta A. Kunanbajew

  1882-1887

 • 1897

  Pierwszy powszechny spis ludności w Imperium Rosyjskim, według którego w Azji Środkowej w końcu XIX w. mieszkało 11 579 Polaków

 • 1898-1910

  Organizacja służb weterynaryjnych w obwodzie semipałatyńskim zajmuje się J. Szyszkowski – weterynarz

  1898-1910

 • 1903-1917

  Badania krajoznawcze W. Niedźwieckiego na terenie Siedmirzecza; zgromadzone kolekcje przyrodnicze, etnograficzne i historyczne umożliwiły badaczowi założenie muzeum w Wiernym, którym kierował do wybuch rewolucji

 • 1905-1907

  Po stłumieniu rewolucji do Kazachstanu trafia ostatnia fala zesłańców z Rosji carskiej

  1905-1907

 • 1908-1914

  M. Ptaszycki, geobotanik prowadzi badania nad flora okolic Bałchaszu i Stepów Akmolińskich

 • 1916

  Do Karakaralińska przybywa L. Ulianowski z Winnicy, technik-geodeta, budowniczy kanałów irygacyjnych

  1916

Sowiecki Socjalistyczny Sojusz

 • 1919

  na wniosek działaczy kazachskich przewodniczący Komitetu Rewolucyjnego ds. Administracji Krajem Kirgiskim zostaje S. Pestkowski

 • 1920-1923

  A. Zatajewicz, kompozytor i folklorysta, gromadzi zapisy piesni do swojej pracy 1000 necн кupгuзcкoгo нapoдa(нaneвы u мeлoдuu) wydanie w 1925r. w Orenburgu

  1920-1923

 • 1920 styczeń

  Szef sztabu Reichswehry gen. Seeckt oświadcza, iż sojusz z Rosją jest „niezmiennym dążeniem polityki Niemiec”.

 • 1920 lipiec

  Niemiecko – radzieckie rokowania w Berlinie poświęcone uzgodnieniu działań w związku z wojną polsko-radziecką.

  1920 lipiec

 • 15 lipiec

  Antypolski strajk niemieckich dokerów w Gdańsku, zakończony 24 sierpnia.

 • 25 lipiec

  Rząd niemiecki wydaje zakaz przewozu przez Niemcy zaopatrzenia do Polski.

  25 lipiec

 • 2 sierpień

  Przydzielenie polskiego przedstawiciela Reichswehry do IV Armii radzieckiej zajmującej północne Mazowsze. Z ochotników niemieckich, którzy przeszli z Prus Wschodnich tworzy Tuchaczewski brygadę strzelców.

 • 13 sierpnia

  Rosjanie przekazują Niemcom zdobyte na Polakach Działdowo.

  13 sierpnia

 • 14 sierpień

  „Prawda” zapowiada, że Niemcy otrzymają wszystko, co musieli oddać Polsce

 • 21 listopad

  Lenin wypowiada się publicznie za sojuszem z Niemcami

  21 listopad

 • 1921

  Zawarcie między Polską a Związkiem Radzieckim układu o repatriacji umożliwiającej Polakom powrót do ojczyzny

 • 1925

  Powstanie pierwszego polskiego okregu autonomicznego na Ukrainie im. J. Marchlewskiego

  1925

 • 1926

  Poczatek przesladowań polskiego duchowieństwa na Ukrainie

 • 1926

  Spis ludności wykazuje, że w Azji Środkowej mieszka 8294 Polaków

  1926

 • 1933-1935

  Poczatek masowych represji wobec polskiej ludności (aresztowania i zsyłki na wschodnią Ukrainę i w okolice Archangielska) zakończonych likwidacją rejonu autonomicznego

 • 1936

  28 kwietnia rząd ZSRR (Rada Komisarzy Ludowych) wydał ustawę o wysiedleniu z Ukrainy do północnego Kazachstanu 15 tys. gospodarstw polskich i niemieckich (około 80% przesiedleńców, czyli około 60 tys. osób, stanowiła ludność polska)

  1936

 • 1939

  Po wybuchu II wojny Armia Czerwona wkracza do Polski zajmując 51% jej terytorium

 • 1940-1941

  masowe deportacje (w czterech etapach) Polaków włączonych do ZSRR Kresów Wschodnich na północ i za Ural. Ponad 10%, czyli około 200 tys. osób, trafia do Kazachstanu

  1940-1941

 • 1941

  Otwarcie Akademickiego Teatru Opery i Baletu im. Abaja w Ałma-Acie, którego założycielem jest artysta J. Rutkowski, absolwent warszawskiego studium teatralnego

 • 1941

  W wyniku układu Sikorski – Majski dla deportowanych i uwięzionych Polaków zostaje ogłoszona amnestia; początek formowania Armii Polskiej w Uzbekistanie i Kazachstanie

  1941

 • 1942

  Ewakuacja wojsk polskich wraz z rodzinami (łącznie około 117 tys.) do Iranu

 • 1943

  Po wykryciu mordu w Katyniu dokonanego przez NKWD na polskich oficerach rząd w Moskwie zrywa stosunki dyplomatyczne z rządem polskim w Londynie

  1943

 • 1943

  Powstaje związek patriotów polskich, który przejmuje zarządzanie nad polskimi szkołami, sierocińcami, szpitalami w Kazachstanie

 • 1943

  Ponowna przymusowa paszportyzacja pozostałej ludności polskiej

  1943

 • 1946-1948

  Repatriowanie około 80 tys. obywateli polskich z Kazachstanu do kraju

 • 1953

  Po śmierci Stalina ogłoszona zostaje amnestia

  1953

 • 1954

  Nielegalna pracę duszpasterską w Karagandzie rozpoczyna ks. W. Bukowiński

 • 1956-1959

  Ostatnie transporty z repatriantami ze Wschodu (w tym także z Kazachstanu) przybywają do kraju

  1956-1959

 • 1959

  Oficjalnie, według spisu ludności, Kazachską SRR zamieszkuje 53 tys. Polaków

 • 1958

  Ks. J. Kuczyński zostaje skazany na 7 lat łagru

  1958

 • 1963

  Pracę w Kazachstanie podejmuje o. S. Kaszuba

 • 1967

  Władze udzielają ustnej zgody na otwarcie małych kościołów w Ałma-Acie i Ustanaju

  1967

 • 1974

  Umiera ks. W. Bukowiński, założyciel struktur współczesnego Kościoła Katolickiego w Kazachstanie

 • 1989

  Z oficjalnych danych spisu ludności wynika, że Kazachstan zamieszkuje 59 956 tys. Polaków

  1989

 • 1990

  W Kokczetawie rozpoczyna działalność Stowarzyszenie „Polonia Północna”

 • 1990

  Do Kazachstanu przybywają pierwsi nauczyciele języka polskiego

  1990

 • 1990-1993

  W wyniku umowy między Kazachskim Uniwersytetem Państwowym w Ałma-Acie a Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, po raz pierwszy prowadzone są na terenie Kazachstanu badania wśród kazachstańskich Polaków. Do Polski w ramach wymiany przybywają pierwsi kazachstańscy studenci

 • 1991

  Proklamowanie niepodległej Republiki Kazachstan

  1991

 • 1991

  Powołanie administratury apostolskiej Kazachstanu i Azji Środkowej; biskupem zostaje mianowany ks. J. Lenga

 • 1994

  Ustanowienie ambasady RP w Ałmaty

  1994

 • 1994

  Wystawa „Polacy w Kazachstańskim Stepie” w muzeum w Kocztetapie

 • 1994

  W Karagandzie odbywa się Zjazd Założycielski Związku Polaków w Kazachstanie

  1994

 • 1995

  Dni Kultury Kazachstanu w Polsce organizuje Stowarzyszenie Kazachstańsko-Polskie w Warszawie

 • 1996

  Związek Polaków w Kazachstanie i Stowarzyszenie „Więź” w 60. rocznicę deportacji z Ukrainy organizuje polsko-kazachską sesję naukową w Ałmaty

  1996

 • 1997

  Wizyta prezydenta N. Nazarbajewa w Polsce