Deportacje – prześladowania polskich obywateli

Prześladowanie obywateli polskich. W obozie kontrolno – filtracyjnym i w obozie jenieckim nr 388 NKWD w Stalinogorsku, działala  w latach 1945 – 1950 , specjalna eksperymentalna, super tajna, jednostka NKWD , pod dowództwem pułkownika Władimira Rusakowa. Jednostka ta zajmowała się eksperymentowaniem z technikami zwanymi ogólnie “praniem mózgu”. Poniższe opracowanie   dotyczy następujących Polaków  – więźniów  wspomnianego łagru […]

Koniuchy – ludobójstwo

Zbrodnia w Koniuchach, 29 stycznia 1944 r.Nie tylko Bielscy…        Leszek Żebrowski Od zbrodni, popełnionej w Koniuchach przez „partyzantkę sowiecką” na polskiej ludności cywilnej, mija właśnie 65 lat. Śledztwo Instytutu Pamięci Narodowej, wszczęte w 2001 r. na wniosek Kongresu Polonii Kanadyjskiej, który załączył bardzo obszerną dokumentację, wskazującą na sprawców i przebieg zbrodni (zob. http://www.kpk-toronto.org/viewpoints/KONIUCHY_MASSACRE_rev.pdf), toczy się […]

Sowieckie represje Polaków – deportacje

Sowieckie represje wobec Polaków – deportacje Jan Maria Jackowsk rozszerzył Jerzy Jaśkowskihttp://www.videofact.com/mark/represje/Sov_represjePolakow.html Mimo cenzury „politycznej poprawności” do opinii publicznej dociera coraz więcej informacji o ludobójstwie dokonanym na Polakach przez Ukraińców w okresie II wojny światowej. Jednak nadal rozstrzelanie przez NKWD 111 091 Polaków w latach 1937-1938 jest mało znane i z trudem ujawniane. A przecież ludobójstwo to, […]

Sowieckie represje – deportacje

Sowieckie represje wobec Polaków na podstawie art. Jana Marii jackowskiego rozszerzył Jerzy jaśkowskihttp://www.videofact.com/mark/represje/Sov_represjePolakow.html Mimo cenzury „politycznej poprawności” do opinii publicznej dociera coraz więcej informacji o ludobójstwie dokonanym na Polakach przez Ukraińców w okresie II wojny światowej. Jednak nadal rozstrzelanie przez NKWD 111 091 Polaków w latach 1937-1938 jest mało znane i z trudem ujawniane. A przecież […]

O POLSKOŚĆ ŚLĄSKA

Kto zawojuje przestrzeń kulturową Śląska        Niemieckie pieniądze stanowią dzisiaj znaczny procent finansowania różnego rodzaju inicjatyw i badań na Śląsku. Ze względu tylko na samą dystrybucję kapitału można powiedzieć, że dla Niemców najważniejszym celem jest zdobycie Ziem Zachodnich. Chodzi także o zdobywanie przestrzeni kulturowej metodami niewojennymi. O stymulowanie tonu myślenia mniejszościowego, które stawia na nadawanie szczególnego znaczenia […]

Białe myszki – eksperymenty medyczne

Historia Gdańskiej Rodziny RothPochodząca ze Szkocji rodzina Roth zaliczała się do gdańskiego patrycjatu. W okresie międzywojennym  np. Heinrich Roth był profesorem Politechniki Gdańskiej. W 1842 roku Johannes Karl Roth uzyskał tytuł honorowego obywatela  Miasta Gdańsk. W Katedrze Gdańskiej znajduje się grobowiec rodzinny Familli Roth.Poszczególni członkowie rodu zajmowali się bankowością np. byli właścicielami Brytyjsko – Polskiego Banku […]

Listy z Syberii 1863

„Człowiek jest surowym materyałem, z którego wychowanie albo arcydzieło, albo potwora zrobić może. Przyjemnie jest mi wiedzieć, że czujesz ważność tych zatrudnień. Gdybyż się tak wszędzie działo, to wpłynęłoby to na szczęście rodzin, a przez rodziny na Naród” (List z 6 maja 1864 r.)Rady z Syberii        W roku wybuchu Powstania Styczniowego warszawski kupiec Leon […]

Duch dziejów Polski

Antoni Chołoniecki Duch dziejów Polski Wydanie drugie przejrzane i rozszerzone Kraków 1916 r. nakładem towarzystwa imienia Stefana Buszczyńskiego Kraków Basztowa 17. Cena 6 koron (4 marki) Drukarnia Narodowa w Krakowie.*Pamięci Stefana Buszczyńskiego, autora „Upadku Europy” *Żeby wskrzesić naród, trzeba wynaleźć jego utracone jestestwo, z bacznym względem na modyfikacje, któremi je czas zmienił i przekształcił.Nie improwizujemy […]

Dwie konspiracje Harcerskie – Grzegorz Baziur IPN

System Grzegorz Baziur, OBEP IPN Kraków DWIE KONSPIRACJE HARCERSKIE Historia polskiego ruchu harcerskiego w XX wieku była tak burzliwa, jak burzliwe były dzieje Polski w tym okresie.Pierwsze drużyny skautowe powstały podczas zaborów, a ich organizatorami w Galicji byli: Andrzej Małkowski, Olga Drahonowska-Małkowska, ks. Jan Mauersberger, Tadeusz Strumiłło i wielu innych instruktorów. W latach 1912-1914 polskie […]

Dekalog Polaka

Zofia Kossak-Szczucka Dekalog Polaka
Jam jest Polską, Ojczyzną twoją, ziemią Ojców, z której wzrosłeś. 
Wszystko, czymś jest, po Bogu mnie zawdzięczasz. 

1. Nie będziesz miał ukochania ziemskiego nade mnie.
 2. Nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej chwały, kariery albo nagrody.
 3. Pamiętaj, abyś Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście osobiste i życie. 
4. Czcij Polskę, […]