Użyteczni idioci w akcji – „chinski wirus wuhan”

Użyteczni idioci  w akcji – „chiński wirus Wuhan”. Z cyklu: ” S- 179 , 52 stan z prawami dla mniejszości”., dr J.Jaśkowski Motto; 100% społeczeństwa w Polsce posiadło umiejętność czytania i pisania , 98% nie wie zupełnie w jakim celu. Ale nam się narobiło, od razu w  Nowym Roku. Już nie wspomnę o kolejnych podwyżkach […]

Korepetycje dla starających się o zieloną kartę do USA. Historia ostatnich 3 pokoleń w pigułce. Z cyklu; „S-183, 52 stan z prawami dla tubylców”. dr J.Jaśkowski Motto: Propaganda polityczna, to sztuka czynienia innych nielubianymi wrogami. Henri Tissot. Za co nie lubię Polaków?  Ponieważ zdrajców i renegatów biorą za bohaterów i stawiają im pomniki”. Katarzyna II […]