Niepodległość i jej skutki

“Nie karze się tego kto zabija ustami, ani też nie łupi się tego, który zabija językiem “                        Tajna Historia Mongołów. PIW, Warszawa 2005.     Z okazji “Święta Niepodległości” w prasie pojawiło się masę artykułów na ten temat.    Niestety publikacje te  posiadają, pomimo podawania licznych szczegółów, pewien “pempkocentryzm”  tzn. wszystko obraca […]