Ks Isakowicz – Zalewski

Ksiądz Isakowicz -Zalewski spotkanie w Muzeum „Sybir pro memento” w Gdańsku Sala przygotoewana na ok. 100 osób pękała w szwach. Jak policzyli organizatorzy zmieściło się ponad 130 osób. wielu stało pod ścianą. Wyróżnaiła się liczna grupa Ormian.

Ludobójstwo – sprawa Białych Kozaków

Sprawa “Białych” Kozaków-   ludobójstwo po wojnie.     22 czerwca 1941 roku, Niemcy rozpoczęły realizację planu “Barbarossa”.  Już 12 lipca 1941 roku feldmarszałek von Reichenau wystosował memoriał do Szefa OKW  gen, Keitla z propozycją uruchomienia zaciągu ochotniczego Kozaków do armii niemieckiej. Propozycja spotkała się z chłodnym przyjęciem, a sam Hitler wyraził opinię,  że “ wygramy tę […]

Deportacje – prześladowania polskich obywateli

Prześladowanie obywateli polskich. W obozie kontrolno – filtracyjnym i w obozie jenieckim nr 388 NKWD w Stalinogorsku, działala  w latach 1945 – 1950 , specjalna eksperymentalna, super tajna, jednostka NKWD , pod dowództwem pułkownika Władimira Rusakowa. Jednostka ta zajmowała się eksperymentowaniem z technikami zwanymi ogólnie “praniem mózgu”. Poniższe opracowanie   dotyczy następujących Polaków  – więźniów  wspomnianego łagru […]

Koniuchy – ludobójstwo

Zbrodnia w Koniuchach, 29 stycznia 1944 r.Nie tylko Bielscy…        Leszek Żebrowski Od zbrodni, popełnionej w Koniuchach przez „partyzantkę sowiecką” na polskiej ludności cywilnej, mija właśnie 65 lat. Śledztwo Instytutu Pamięci Narodowej, wszczęte w 2001 r. na wniosek Kongresu Polonii Kanadyjskiej, który załączył bardzo obszerną dokumentację, wskazującą na sprawców i przebieg zbrodni (zob. http://www.kpk-toronto.org/viewpoints/KONIUCHY_MASSACRE_rev.pdf), toczy się […]

Sowieckie represje Polaków – deportacje

Sowieckie represje wobec Polaków – deportacje Jan Maria Jackowsk rozszerzył Jerzy Jaśkowskihttp://www.videofact.com/mark/represje/Sov_represjePolakow.html Mimo cenzury „politycznej poprawności” do opinii publicznej dociera coraz więcej informacji o ludobójstwie dokonanym na Polakach przez Ukraińców w okresie II wojny światowej. Jednak nadal rozstrzelanie przez NKWD 111 091 Polaków w latach 1937-1938 jest mało znane i z trudem ujawniane. A przecież ludobójstwo to, […]