O POLSKOŚĆ ŚLĄSKA

Kto zawojuje przestrzeń kulturową Śląska        Niemieckie pieniądze stanowią dzisiaj znaczny procent finansowania różnego rodzaju inicjatyw i badań na Śląsku. Ze względu tylko na samą dystrybucję kapitału można powiedzieć, że dla Niemców najważniejszym celem jest zdobycie Ziem Zachodnich. Chodzi także o zdobywanie przestrzeni kulturowej metodami niewojennymi. O stymulowanie tonu myślenia mniejszościowego, które stawia na nadawanie szczególnego znaczenia […]

Białe myszki – eksperymenty medyczne

Historia Gdańskiej Rodziny RothPochodząca ze Szkocji rodzina Roth zaliczała się do gdańskiego patrycjatu. W okresie międzywojennym  np. Heinrich Roth był profesorem Politechniki Gdańskiej. W 1842 roku Johannes Karl Roth uzyskał tytuł honorowego obywatela  Miasta Gdańsk. W Katedrze Gdańskiej znajduje się grobowiec rodzinny Familli Roth.Poszczególni członkowie rodu zajmowali się bankowością np. byli właścicielami Brytyjsko – Polskiego Banku […]

Listy z Syberii 1863

„Człowiek jest surowym materyałem, z którego wychowanie albo arcydzieło, albo potwora zrobić może. Przyjemnie jest mi wiedzieć, że czujesz ważność tych zatrudnień. Gdybyż się tak wszędzie działo, to wpłynęłoby to na szczęście rodzin, a przez rodziny na Naród” (List z 6 maja 1864 r.)Rady z Syberii        W roku wybuchu Powstania Styczniowego warszawski kupiec Leon […]